Waarden van de praktijk

alt Elke genezing is een zelfgenezing.
Drs. W.D. van der Vegt
alt De natuur is altijd een bron van geneeskracht geweest.
Drs. W.D. van der Vegt

Disclaimer

1. Doel en gebruik website
Deze website is bedoeld om bezoekers van de website te informeren over de dienstverlening van Praktijk van der Vegt. De website geeft de bezoekers een overzicht van de werkwijze en de behandelingen van Praktijk van der Vegt. Tevens biedt de website de mogelijkheid om een intake formulier te downloaden. De bezoeker van deze website is slechts bevoegd tot het raadplegen of oproepen van de website waarbij de gebruikstoepassing voor eigen gebruik bedoeld is. Het is de bezoeker van deze website onder geen enkel beding toegestaan de verkregen informatie anders toe te passen dan voor eigen gebruik, laat staan te vermenigvuldigen of op enige andere wijze te exploiteren of benutten.


2. Rechten 
Aan de informatie die gepubliceerd is op de Praktijk van der Vegt website kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, ontleend worden. Op alle van Praktijk van der Vegt afkomstige informatie zijn de Praktijk van der Vegt algemene voorwaarden van toepassing, welke eveneens op deze website gepubliceerd zijn en gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.


3. Links naar andere websites
Deze website bevat onder meer links naar andere websites. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, respectievelijk de websites waarvan uit deze website bezocht kan worden, zijn mogelijkerwijze niet in beheer van Praktijk van der Vegt. Onder geen enkel beding neemt Praktijk van der Vegt verantwoordelijkheid voor websites die via een link aan de website van Praktijk van der Vegt zijn gekoppeld.


4. Correct functioneren van de website
Praktijk van der Vegt streeft er naar om haar website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat dit onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen ook het geval is. Praktijk van der Vegt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van haar website.


5. Correctheid van informatie op de website
Praktijk van der Vegt streeft naar correcte informatieverstrekking middels haar website. Ondanks ons streven is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. Indien u dit mocht waarnemen verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij dit kunnen laten aanpassen.