Behandeling

Waarden van de praktijk

alt The body is the instrument in which the Spirit Manifests and works. It is really the temple of the Spirit and requires care and development.
Drs. W.D. van der Vegt
alt Stay close to nature and its eternal laws will protect you.
Dr. M. Gerson

HRV & Hartcoherentie

De communicatie tussen hart en hersenen verloopt via de variatie van het hartritme. Het hart klopt namelijk niet helemaal regelmatig. Er zitten verschillen tussen de intervallen van de hartslagen. En dat is goed. Een volledig regelmatige hartslag wijst namelijk op het niet goed functioneren van het hart, wat kan duiden op (of leiden tot) ziekte. Een zekere mate van variabiliteit is dus gezond.

De variabiliteit hangt weer samen met de ademhaling. Wanneer de ademhaling zich verdiept en langzamer wordt, sturen zenuwen een boodschap naar het hart. Het gevolg is dat de hartslag daalt. Een diepe rustige ademhaling heeft dus effect op de hartslag en ook op de hartslagvariabiliteit. Een gezond hart vertoont veel variatie in hartslag en ritme. Dit laat zien dat het hart zich soepel aanpast aan veranderende behoeften.

U kunt uw hartslagvariabiliteit beïnvloeden door:

  • anders te gaan ademhalen (buikademhaling);
  • anders te gaan denken (bewustwording van gedachten, focus);
  • anders te gaan voelen. (dankbaarheid, liefde, positieve emoties).

Hartcoherentie

Hartcoherentie is gebaseerd op de biofeedback. Het blijkt dat we het autonome zenuwstelsel tot op zekere hoogte gericht kunnen beïnvloeden via de hartslagvariabiliteit. Bewust ademen, bewuste aandacht voor positieve gedachten en goede gevoelens hebben een gunstige invloed op de wisselwerking tussen hart en hersenen. Wanneer u oprechte positieve gevoelens ervaart wordt het hartritme coherent, wat samengaat met vermindering van stresshormonen en verlaging van de bloeddruk.Daarnaast stijgt de DHEA spiegel (vitaliteitshormoon). Dit is uit diverse onderzoeken gebleken.

Basisoefening Hartcoherentie:

  • Stap 1: Hartfocus. Sluit uw ogen en adem regelmatig. Verplaats dan uw aandacht naar uw hart, en voel het kloppen. Blijf je daarop concentreren.
  • Stap 2: Hartademhaling. Probeer nu ‘door uw hart’ te ademen. Het klinkt misschien vreemd, maar probeert u zich voor te stellen dat de adem door uw hart naar binnen komt en naar buiten gaat. 
  • Stap 3: Hartgevoel. Denk nu aan iets of iemand waar u blij van wordt. Ga terug naar een situatie waarin u dat gevoel beleefde. Voel die blijheid en probeer dit vast te houden. 

Hoe wordt hartcoherentie gemeten?

Het is eigenlijk heel eenvoudig: er wordt een klipje aan je oor of vinger verbonden, en die meet de hartslag en de variabiliteit. Op een computerscherm zie je direct het verloop daarvan. Ook kun je meteen zien wat het effect is van rustig ademhalen en het oproepen van positieve emoties.

Voor meer informatie: