Werkwijze

Waarden van de praktijk

alt The body is the instrument in which the Spirit Manifests and works. It is really the temple of the Spirit and requires care and development.
Drs. W.D. van der Vegt
alt Elke genezing is een zelfgenezing.
Drs. W.D. van der Vegt

NLS

De afkorting staat voor non-lineaire systeemanalyse, welke voor het eerst geïntroduceerd is door Vladimir Nestorov uit Rusland en volgens hem gebaseerd is op quantum-fysische principes.

Hij maakt gebruik van zogenaamde ‘breinmachines’ (Metatron) welke energetische doorsnede scans maken van het menselijk lichaam die de hoeveelheden energie en informatieverlies aangeven van de verschillende weefsels en organen. Zij bestaan uit een koptelefoon met magnetische inductoren, een achtergrond ‘high frequency -noise generator’, en een zogenaamde ‘low-frequency-triggersensor’.

De metatrons evalueren de mate van achtergrondruis rondom een biologisch object dat aan destructieve processen onderhevig is.

Elke cel of weefsel in het menselijk lichaam kan beschouwd worden als een ‘radiotransmitter’ met verschillende ‘resonantiefrequenties’, (eigenfrequenties)

Zo variëren de frequenties van het weefsel in het menselijk lichaam van 1,8 Hz (Botweefsel) tot en met 8,2 Hz (hersenweefsel).

Volgens de quantum-fysica is er interactie tussen energie, massa en informatie waarbij elk partikel een bepaalde draairichting(spin) heeft (links-rechts) en informatie niet zomaar verloren kan gaan.

Er is altijd ‘informatieruis’ rondom een biologisch object dat aan destructieve processen onderhevig is en informatie verliest waarbij de mate hiervan correleert met toename van informatieruis. Door ‘achtergrondruis’ en ‘informatieruis’ met elkaar te vergelijken is het mogelijk kwalitatieve energetische uitspraken te doen over de conditie van de verschillende weefsels en organen.

In de praktijk maken wij gebruik van twee soorten nls-diagnostiek te weten de Metatron-hunter en de Etascan.

Daarbij is het van belang om te weten dat beide apparatuur energetische informatie projecteren op plaatjes van anatomische beelden van verschillende doorsneden, scans van het menselijk lichaam. Zij projecteren dus absoluut geen fysieke weefselveranderingen zoals gebruikelijk bij MRI en CT-scan maar registeren afwijkende energetische tendensen van de norm en geven daarbij de mate van waarschijnlijkheid aan dat deze uiteindelijk tot fysieke weefselveranderingen leiden. Echter gecoördineerd met de andere onderzoektechnieken geeft het een zeer accuraat beeld van de algemene gezondheidstoestand van de cliënt.