Werkwijze

Waarden van de praktijk

alt De natuur is altijd een bron van geneeskracht geweest.
Drs. W.D. van der Vegt
alt Stay close to nature and its eternal laws will protect you.
Dr. M. Gerson

Diagnostiek Praktijk van der Vegt

Onze diagnostiek is voornamelijk gericht op het in kaart brengen van de gezondheid van de mens. Door op regelmatige tijden diverse metingen te verrichten leggen we individueel bepaalde tendensen vast en worden afwijkende patronen sneller herkend.

Op deze manier wordt veel meer inzicht verkregen in het functioneren van de verschillende orgaansystemen met elkaar en kunnen we veel makkelijker zien waar de ‘zwakke plekken’ zich bij de cliënt bevinden. Uiteindelijk kunnen we daardoor eenvoudiger preventieve gezondheid maatregelen nemen en eventuele afwijkingen van de normale tendens corrigeren. We hoeven dus niet te wachten tot een bepaalde ziekte of symptoom zich volledig geopenbaard heeft, maar we kunnen ‘ziekte tendensen’ veelal voortijdig herkennen.

Natuurlijk heeft het ‘eerder opsporen’ alleen zin als de mens er ook wat mee doet of kan doen. Symptomatisch denken en handelen zoals gebruikelijk bij de behandeling van acute ziekten heeft hierbij weinig zin. Gelukkig biedt de Natuurgeneeskunde hierbij uitkomst met haar eeuwenlange traditie van geneeskrachtige kruiden en diëten. 

Onderzoekstechnieken

Als basisdiagnostiek gebruiken we in de praktijk de gangbare onderzoekstechnieken, zoals: anamnese, tractus anamnese, uitgebreid bloedonderzoek, urine- en ontlastingonderzoek. In het kader van anti-aging & life-extension wordt ook uitgebreid hormonaal onderzoek gedaan door een gespecialiseerd laboratorium (www.ganzimmun.de). Zowel bloed als 24-uurs urine worden daar onderzocht, waardoor een goed beeld gekregen wordt van de herstel- en regeneratiecapaciteit van het lichaam. Innovatieve, recent ontwikkelde bloed- en urinetesten worden door ons steeds vaker ingezet voor ‘metabolic typing’, stofwisseling typeringen en het Celsymbiose concept® van Dr. Kremer.

Voor het opsporen van mogelijke gezondheidsafwijkingen welke zich nog in het energetische bereik bevinden en dus niet detecteerbaar zijn met behulp van reguliere onderzoekstechnieken, maken we gebruik van aanvullende diagnose-apparatuur zoals Prognos®, AMSAT, SFA, ETA-scan en andere NLS-systemen. Er dient wel op gelet worden dat de interpretatie van deze meetresultaten in het algemeen ‘anders gelezen’ moeten worden als de reguliere onderzoeken en meer te vergelijken met bijvoorbeeld een 24-uurs bloeddrukmeting of een inspannings-belasting ECG.

Meer informatie:

  1. Prognos
  2. AMSAT - HC
  3. SFA
  4. NLS