Behandeling

Waarden van de praktijk

alt The body is the instrument in which the Spirit Manifests and works. It is really the temple of the Spirit and requires care and development.
Drs. W.D. van der Vegt
alt Al duizenden jaren worden bloemen en planten gebruikt om ziekte en pijn te bestrijden.
Drs. W.D. van der Vegt

Celsymbiosis®-therapie

Het behandelingsconcept van de celsymbiosis® therapie, ontwikkeld door Dr. Med. Heinrich Kremer, berust op de wetenschap en kennis van de ‘tweevoudige natuur’ van de menselijke celsystemen. Volgens Kremer zijn bij de ontwikkeling van de mens oorspronkelijk twee eencelligen zonder kern samengesmolten tot één celtype met kern: de Eukaryoot.

Het celdelingsproces in het menselijk lichaam kent twee ontwikkelingsprincipes;

  1. Het genetische en stofwisselingsprogramma van de voormalige stamcel welke ook zonder zuurstof kan functioneren.
  2. De celsymbionten, tegenwoordig ‘mitochondria’ genoemd welke juist volledig zuurstofafhankelijk zijn.

Gezondheid is afhankelijk van het in harmonie functioneren van deze twee ontwikkelingsprincipes. Normaliter vindt de stofwisseling plaats met behulp van zuurstof, waardoor voldoende energie (ATP) wordt gecreëerd. Echter, als gevolg van de vele gifstoffen in het milieu kan de zuurstofademhaling in de cellen in grote mate geblokkeerd worden. De cellen worden dan gedwongen om in een soort 'overlevingsmodus' zonder zuurstof te opereren.

De nog overheersende mening in de medische wereld dat menselijke cellen functioneren op thermodynamische basisprincipes (warmte-kracht centrales) wordt door Kremer weerelegd door de verklaring dat de menselijke cellen hoogwaardig complexe energie-informatie uitwisselende systemen zijn, welke over moleculen beschikken met een soort antenne welke lichtenergie en informatie kunnen opnemen. De recente ontwikkelingen binnen de Quantumfysica en het biofotonen onderzoek door Dr. Popp en medewerkers bevestigde deze mening. De mens leeft van 'licht'.

Kremer heeft met zijn celsymbiosis® therapie een diagnose behandelconcept ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt wordt van inmiddels gestandiseerde laboratoriumonderzoeken (bloed, urine, faeces). Voor de behandeling wordt gebruik gemaakt van natuurlijke voedingssupplementen, gecombineerd met diverse ontgiftingsmethoden.

Voor meer informatie:

  1. www.celsymbioseacademie.com
  2. http://www.cellsymbiosis-netzwerk.de/cellsymbiosistherapie-nach-dr-kremer