Behandeling

Waarden van de praktijk

alt Elke genezing is een zelfgenezing.
Drs. W.D. van der Vegt
alt De natuur is altijd een bron van geneeskracht geweest.
Drs. W.D. van der Vegt

Biofysische geneeskunde & informatietherapie

De Biofysische geneeskunde, uitgeoefend door de artsen van de hiernaast genoemde artsenvakgroep, houdt zich bezig met alles wat met energie en informatie overdracht in het menselijk lichaam te maken heeft. Alle hormonale en intra-extracellulaire enzymatische processen worden door elektromagnetische signaaloverdracht en informatie processen gestuurd. Afwijkingen in de weefsels worden in de regel veroorzaakt door biochemische processen. Biochemische processen op hun beurt worden weer gestuurd door reacties van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt weer beïnvloed door onze emoties, welke zorg dragen voor energie en informatie overdracht.

Concrete aandachtspunten bij elke behandeling zijn:

  • Elimineren: lichamelijke, emotionele, sociale en andere belastende en inperkende factoren.
  • Transformeren: van evenwichtsverstoringen in de zelfgevoelens (innerlijke tevredenheid, zelfachting, zelfvertrouwen en innerlijke vrijheid) en van inperkende overtuigingen.
  • Harmoniseren: van ontsporingen met betrekking tot chemische 'oneffenheden' (hormonen, mineralen, vitamines, plantenstoffen, enzovoort) en stoornissen in de stofwisseling.
  • Optimaliseren: van alles wat met niet perfecte informatieoverdracht en de aansturing van de gedifferentieerde celfuncties en met de opbouw van energie van doen heeft.

Dat betekent voor de diagnose een uitgebreid onderzoek op diverse terreinen (lichamelijk, psychisch, chemisch en energetisch). Hiervoor wordt ook apparatuur ingeschakeld, net als bijvoorbeeld bij de cardioloog een elektrocardiogram wordt gemaakt.

Een belangrijk uitgangspunt binnen de Biofysische geneeskunde is dat heel veel processen in het organisme mede beïnvloed worden door vaak onbewuste emoties. Biofysische geneeskunde kan dan ook gezien worden als de geneeskunde die zich specifiek richt op de wisselwerking in en rondom het organisme. Ons organisme beschikt over een bio-energetisch regulatiesysteem en stuurt de fysiologische processen met elektromagnetische signalen aan. Dit regulatiesysteem speelt zowel bij ziekte als gezondheid een cruciale rol.

Al die processen in het lichaam worden in de Biofysische geneeskunde onderzocht. Te denken aan: stofwisseling, warmteregulatie, circulatie, hartkracht, ademhaling, afweerkracht, uitscheiding van afvalstoffen en de controlemechanismen vanuit de hersenen.

Voor meer informatie:

  1. www.abb-artsen.nl
  2. http://www.bit-org.de/